kostprijs

Een sessie duurt +/- 45 minuten aan een tarief van 50 euro.  

De consulten kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald en dit is afhankelijk van uw ziekenfonds. Meer informatie over terugbetaling voor psychologische hulpverlening kan u terugvinden op de website van het Vlaams Patiëntenplatform onder het thema 'geestelijke gezondheid'; 

www. vlaamspatiëntenplatform.be.   Hier vindt u een overzichtstabel per mutualiteit.


Indien uw financiële situatie het u niet toelaat om 50 euro per sessie te betalen, kunnen we samen bekijken wat zowel voor u als voor mij wel haalbaar is.