kostprijs
Vul een subtitel in

Een sessie duurt +/- 45 minuten aan een tarief van 45 euro.  Er is geen betalingsautomaat in de praktijk.

De consulten kunnen gedeeltelijk worden terugbetaald en dit is afhankelijk van uw ziekenfonds. Meer informatie over terugbetaling voor psychologische hulpverlening kan u terugvinden op de website van het Vlaams Patiëntenplatform onder het thema 'geestelijke gezondheid'; 

www. vlaamspatiëntenplatform.be.   Hier vindt u een overzichtstabel per mutualiteit.


Indien uw financiële situatie het u niet toelaat om 45 euro per sessie te betalen, kunnen we samen bekijken wat zowel voor u als voor mij wel haalbaar is.


Indien u een afspraak wenst te annuleren, vraag ik u dit 24u. op voorhand te doen. 

Als dit niet tijdig gebeurt, moet ik het consult aanrekenen.